Lucky lanterns

Kliknutím na odkaz si přidejte balíček s tímto textem do aplikace Shadowloop

10.10 Lucky lanterns

This year our school of traditional martial arts decided to end the holidays and begin the new school year in an unusual way.
The last training session took place, exceptionally, at the lakefront, and at the end we were to set lucky lanterns afloat on the water.
With a brush and ink we drew the Chinese characters of what we wished for on each lantern.
When it started getting dark, we lit the candles and hastily drew the last strokes of our desire for health, strength, longevity, wealth and prosperity.
Luckily, the wind almost completely died down, and the water was totally still.
One by one we placed the lit lanterns on the water and watched as they slowly floated away from the bank.
As we'd set them afloat one by one, they created a pretty string of lights on the water.
It really was a beautiful sight.
We all sat on the bank while the multicoloured lights of the lanterns floated out of sight, the water surface reflected the lights of the building on the opposite side, and the stars shone in the clear sky.
It was just at the time of a new moon, the ideal time for new beginnings.

Letos jsme se v naší škole tradičních čínských bojových umění rozhodli zakončit prázdniny a započít nový školní rok netradičním způsobem.
Poslední trénink byl výjimečně na břehu přehrady a v jeho závěru jsme po vodě chtěli pouštět lampiony štěstí.
Na každý lampion jsme tuší a štětcem napsali čínské znaky podle toho, co si každý přál.
Když se začalo stmívat, rozsvěceli jsme svíčky a narychlo ještě dopisovali poslední tahy našich přání zdraví, síly, dlouhověkosti, bohatství a prosperity.
Naštěstí vítr téměř zcela utichl a vodní hladina byla naprosto klidná.
Postupně jsme pomalu začali na vodu pokládat svítící lampionky a sledovali, jak se pozvolna vzdalují od břehu.
Tím, že jsme je vypouštěli postupně po jednom, vznikla na vodě pěkná šňůra světel.
Pohled to byl opravdu velmi krásný.
Seděli jsme na břehu a pestrobarevná světýlka lampionů se nám vzdalovala z dohledu, na hladině se odrážela světla z budov na protilehlém břehu a na jasné obloze zářily hvězdy.
Bylo zrovna novolunní, ideální čas pro nové začátky.

Dokončit a pokračovat