Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  New Year's resolutions