Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  4.1 Zpětný překlad