1.2 Getting Ready - pomalá verze a text

V předchozí části jste se mohli podívat na video s autentickou angličtinou. Možná jste už trochu pokročilejší a porozumění vám nedělalo problém. Pokud ale ne, poslechněte si nyní stejný dialog v pomalejší verzi. Je navíc bez doprovodných zvukových efektů, abyste se mohli plně soustředit na jednotlivá slova. Pomůže vám i doprovodný text, díky kterému budete moci začít trénovat své uši, aby se pomalu učily, co mají vlastně slyšet.

Alice: Hi Mel. How are you today?

Mel: I'm fine, Alice. And you?

Alice: I'm great. 

Mel: Are you ready to go?

Alice: Just a minute. I need my purse.

Mel: It's a party. You don't need money.

Alice: For the taxi! Ah, here it is.

Mel: That's pretty. Very modern. Is it new?

Alice: Yes. From the local market. 

Mel: Bring your mobile too. To book the taxi!

Alice: Right! Here it is. Ok, I'm ready. Let's go.Alice: Ahoj, Mel. Jak se dneska máš?

Mel: Dobře, Alice. Co ty?

Alice: Já se mám bezva.

Mel: Můžeme vyrazit?

Alice: Ještě minutku. Potřebuju peněženku.

Mel: Je to večírek. Nepotřebuješ peníze.

Alice: Na taxíka! A, tady je.

Mel: Ta je pěkná. Hodně moderní. Je nová?

Alice: Ano. Z místního trhu. 

Mel: Vem si taky mobil. Na objednání taxíka.

Alice: Jasně! Tady je. Tak jo, jsem hotová. Můžeme jít.

Dokončit a pokračovat