Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  4.3 Trevor - poznámky k lekci