Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  6.4 Alice Is Upset - materiály k procvičování