Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  9.3 The Shortcut - poznámky k lekci