Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  2.8 Souhrn