Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  3.2 Jak při mluvení dělat (časem) méně chyb