Předcházející lekce Dokončit a pokračovat  

  Roztřiďte si je do skupin